Copyright

Immaterielle rettigheder

Indholdet af webstedet www.FindAdBlue.com (især data, oplysninger, illustrationer, logoer, varemærker osv.) er beskyttet af copyright, databaserettigheder og andre immaterielle rettigheder. Ingen del af indholdet på webstedet FindAdBlue.com må på nogen måde kopieres, reproduceres, repræsenteres, tilpasses eller udbredes på anden måde, med undtagelse af en enkelt kopi, placeret på en enkelt computer og reserveret udelukkende til privat brug af den person, der har udført kopieringen. De elementer, der vises på dette websted, kan ændres uden varsel og er gjort tilgængelige uden nogen form for garanti, udtrykkelig eller stiltiende, og kan ikke give anledning til kompensation. Oplysningerne og billederne på webstedet er beskyttet af copyright og databaserettigheder © Integer-Research 2003-2005. 

AdBlue® er et registreret varemærke, der ejes af VDA (Verband der Automobilindustrie) og det benyttes under licens.


Brug af indholdet

Intet af indholdet på webstedet www.FindAdBlue.com, især kort, må kopieres, reproduceres, offentliggøres, downloades, sendes, transmitteres eller distribueres på nogen måde, bortset fra en simpel registrering af dokumenter på en privat pc til eget brug uden noget kommercielt formål. I dette tilfælde skal brugeren sikre, at oplysningerne om ejendomsret bevares intakt. Ændring af indholdet eller brug til et andet formål udgør en overtrædelse af Integer Researchs ejendomsret. Det er forbudt at bruge indholdet på et andet websted eller i et computernetværk.

Vore sponsorer