Ansvarsfraskrivelse

Du skal acceptere følgende vilkår, for at du kan bruge webstedet www.findadblue.com ("Webstedet"). Referencer til Integer Research betyder Integer Research Limited, dets medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, agenter og informationsudbydere.  

Mens Integer Research bestræber sig på at sikre, at oplysningerne på Webstedet er korrekte i så vidt omfang det er muligt i henhold til lovgivningen, fraskriver Integer Research sig alle garantier og forpligtelser, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier af betryggende kvalitet, egnethed til et bestemt formål, ikke-krænkelse af immaterielle rettigheder, kompatibilitet, sikkerhed og nøjagtighed.  

Med undtagelse af nedenstående er Integer Research under ingen omstændigheder i eller uden for kontraktforhold (herunder uagtsomhed) eller ved forsømmelse af lovpligt eller på anden måde ansvarlig for tab eller skade, som måtte opstå i forbindelse med brug (eller tab af brug) af dette websted, herunder, men ikke begrænset til, tab af fortjeneste, tab af data, tab af goodwill eller indirekte eller følgetab.  

Integer Research garanterer ikke, at funktionen eller de materialer, som Webstedet indeholder, vil være uafbrudt eller fejlfri, at fejl bliver rettet, eller at dette websted eller serveren, som gør det tilgængeligt, er fri for virus eller repræsenterer alle funktioner, nøjagtighed eller pålidelighed af funktionerne eller materialet. Oplysninger, der er hentet fra Webstedet, skal bekræftes fra anden side, før de kan anses for troværdige.  

Webstedet stilles til rådighed uden godkendelse fra et organ, en organisation eller virksomhed, som findes på, eller som er tilgængelig fra Webstedet. Integer Research har ingen kontrol over websteder, der fås adgang til via link på Webstedet og påtager sig intet ansvar for indhold eller tilgængelighed af disse websteder.  

Integer Research kan til hver en tid ændre disse vilkår eller Webstedet.  

Intet i denne ansvarsfraskrivelse udelukker Integer Researchs ansvar for svindel eller død eller personskade, som måtte opstå pga. forsømmelighed fra Integer Researchs side.  

Disse vilkår og brugerens brug af Webstedet er underlagt engelsk lovgivning og skal fortolkes i henhold hertil, og tvister skal afgøres ved de engelske domstole, der har enekompetence.

Vore sponsorer