SCR Information

Hvad er SCR?

SCR, eller Selective Catalytic Reduction (selektiv katalytisk reduktion), er en udledningskontrolteknologi, der først blev anvendt på kulfyrede kraftværker for at rense udstødningsgasserne for nitrogenoxider (NOx). I 2006 krydsede teknologien med held over i det europæiske diesellastbilsmarked, hvor det gjorde det muligt for lastbiler at overholde Euro IV og V grænserne.

An example SCR engine

Et SCR system anvender AdBlue og en vanadium- eller metalbasis katalysator, monteret i køretøjets lydpotte for at reducere NOx til vanddamp og atmofærisk nitrogen. Denne reaktion finder sted neden for motoren i udstødningssystemet og er kendt som "efterbehandling". Ulig den alternative EGR teknologi - der forfægtes af MAN og Scania - tackler SCR problemet uden for motoren og har potentiale til at nå op på >80% NOx reduktionsstørrelse, hvilket giver motoren mulighed for at blive tunet til maksimal effektivitet. Når motoren er indstillet til maksimal effektivitet, er der mulighed for en skønnet brændstofbesparelse på 3-5%, hvilket giver operatørerne mulighed for at spare tusinder på deres årlige dieselbrændstofregninger.


Kun SCR modeller

•  Daimler (Mercedes)  
•  DAF  
•  Iveco  
•  Renault Trucks


EGR & SCR modeller til rådighed

•  MAN  
•  Scania  
•  Volvo


Hvad er Euro IV og V?

Europakommissionen sætter grænserne for skadelige forureningskilder - inklusive NOx og partikler (PM) - i sin Euro IV og V lovgivning. Lovgivningen er bindende og begrænser udledningen fra alle køretøjer > 3,5 t, der er indregistreret efter implementeringsdatoen. Euro IV blev implementeret i oktober 2006 og gælder nu for alle nyindregistreringer i den Europæiske Union. Euro V vil blive implementeret i oktober 2009.

Vore sponsorer