Opbevaring og håndtering

Opbevaring og håndtering

Det er vigtigt, at renheden af AdBlue sikres gennem hele forsyningskøden, og når det opbevares i et hjemmedepot. Der er derfor afgørende, at AdBlue transporteres og opbevares på en måde, der overholder CEFIC vejledningerne. Når det opbevares i et hjemmedepot, er det vigtigt, at AdBlue ikke omhældes fra IBC'en eller bulk-containere til mindre beholdere, da SCR katalysatorer er følsommer over for mange urenheder - især mineralske ioner - og kan lide ubodelig skade. Hvis skaden er sket som følge af forkert håndtering af AdBlue, vil køretøjets forsikring sandsynligvis ikke dække.  

AdBlue er i nogen udstrækning følsom over for ekstreme temperaturer, både varme og kulde. Opløsningen vil fryse, hvis dens temperatur falder ned under -11°C, og urea-indholdet kan falde, hvis den opbevares ved temperaturer over 30°C. AdBlue skades imidlertid ikke af fryseprocessen, og når den er tøet op igen, vil den stadig have samme koncentration og kvalitet. I områder, hvor temperaturen jævnligt er over 30°C (Grækenland, Spanien osv.), må det sikres, at opløsningen ikke opbevares i direkte sollys.  

Lastbilerne selv og de større udstyrsinstallationer bygges med mange opvarmede komponenter for at minimere problemet med frossen AdBlue.


Vejforsyningsmetoder

 

An example AdBlue canister Beholdere

Beholdere fås på over 5000 servicestationer, forsyningsdepoter og fabriksforhandlere over hele Europa. Denne forsyningstype anvendes typisk i nødsituationer, og på grund af den lille størrelse er der en merpris. Størrelser der fås, er 5 l, 10 l og 18 l.

 

An example AdBlue pump Pumpe

Pumpe Detailpumper leverer AdBlue i litervis på et voksende antal steder i hele Europa. Faktisk har nogle truckstops, efter en periode med investeringer fra olieindustrien, installeret AdBlue pumper på alle dieseløer, og det er nu muligt at genfylde AdBlue, mens der fyldes op med diesel.


Hjemmedepot forsyningsmetoder

 

An example AdBlue IBC IBC

IBC Intermediate Bulk Containers (IBCs) (beholdere til bulkvarer) er en standardiseret metode til opbevaring og transport af væsker, der anvendes i den kemiske industri. IBC'er indeholder 1000 l AdBlue og har en konkurrencedygtig pris sammenlignet med vejforsyningsmetoderne. IBC'er kræver heller ikke permanent installation og er i dag en af de mest populære alternativer i transportindustrien.

 

An example AdBlue Mini Bulk container Mini-bulk

Mini-bulk Et mini-bulk system er en fast installation ved et transportfirmas hjemmedepot. Mini-bulk systemer har typisk en kapacitet på mellem 4000 og 7000 l og kræver regelmæssig genopfyldning fra en AdBlue producent. På grund af den indkøbte kvantitet af AdBlue, der købes, er omkostningerne pr. liter lave sammenlignet med andre metoder. Udstyret er imidlertid dyrt og kræver installation og vedligeholdelse.

Vore sponsorer